(No. 0)  No. 1  No. 2  No. 3  No. 3a  No. 4  No. 5  No. 6  No. 7  No. 8  No. 9 

Pp-4395-22  Ozljeda

16. prosinca 2022.g.

Poziv Meni kao Okrivljeniku na Sud

Najbrže je otvaranjem:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
te preslikavanjem
Broj zapisa: eb316-07c6d
Kontrolni broj: 084d9-dc4ee-cb1c8
u date kućice. I dohvatite ovaj PDF dokument:
pg5-poziv-sud.pdf

Isti dokument, konvertiran u HTML sliedi.


OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Zagreb, Turinina 3
10020 Zagreb-Novi Zagreb

Posl. broj: 66. Pp-4395/2022
Okrivljeni: Miroslav Rovis
Prekršaj: članak 112. stavak 3. i dr.
Zakona o sigurnosti prometa na cestama

ŽURNI POSTUPAK

POZIV OKRIVLJENIKU

Miroslav Rovis

Pozivamo vas da kao okrivljenik 23.12.2022. u 10.45 sati pristupite ovom sudu, na adresu Zagreb, Turinina 3, soba broj 112, na ročište radi ispitivanja u gore naznačenom prekršajnom predmetu povodom prigovora protiv obaveznog prekršajnog naloga PU zagrebačke, II. postaje prometne policije Zagreb Klasa: 211-07/22-4/65833 od 5. listopada 2022.

UPOZORENJE:
Okrivljenik je dužan, do pravomoćnog dovršetka postupka kao i do dovršetka postupka izvršenja odluke o prekršaju, odmah izvijestiti sud o promjeni adrese stanovanja ili namjeri da promijeni boravište. Ako tako ne postupi, sud će poziv ili odluku, koju okrivljeniku ne može dostaviti zbog neprijavljivanja promjene adrese ili zbog očitog izbjegavanja primitka istih, istaknuti na oglasnu ploču suda, te će se protekom osmog dana od stavljanja na oglasnu ploču dostava smatrati uredno obavljenom (čl. 145.st.5. Prekršajnog zakona).

Okrivljenik je dužan osobno pristupiti ispitivanju. Ako se okrivljenik ne odazove pozivu i ne opravda izostanak ili ako bude očito izbjegavao primitak poziva, sud može odrediti njegovo prisilno dovođenje (čl. 129.st.1. Prekršajnog zakona), s time da je okrivljenik dužan snositi troškove svojeg dovođenja i odgode ročišta (čl. 139.st.1. Prekršajnog zakona).

Okrivljenik može sudu dostaviti svoju obranu pisanim podneskom.

Ako se okrivljenik ne odazove pozivu, a njegova nazočnost i ispitivanje nisu potrebni i ne utječu na zakonito i pravilno donošenje presude, postupak će se provesti i donijeti presuda bez njegove nazočnosti (čl. 128. st.2.t.7. i čl. 167.st.3. Prekršajnog zakona).

Okrivljenik ima pravo u tijeku postupka uzeti branitelja po svojem izboru, koji može biti nazočan ispitivanju, ali se ročište neće odgoditi zbog braniteljeva nedolaska (čl. 172. st.1. Prekršajnog zakona).

U Zagrebu 8. prosinca 2022.

Sutkinja
Bojana Atanasov, v.r.Broj zapisa: eb316-07c6d

Kontrolni broj: 084d9-dc4ee-cb1c8

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
SERIALNUMBER=87297014856.1.37, CN=OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU, L=ZAGREB, OID.2.5.4.97=VATHR-87297014856, O=OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Općinski sud u Novom Zagrebu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.