(No. 0)  No. 1  No. 2  No. 3  No. 3a  No. 4  No. 5  No. 6  No. 7  No. 8  No. 9 

Pp-4395-22  Ozljeda

23. prosinca 2022.g.

Ročište 23. prosinca 2022.g.

Prije nego čtioca uputim na pregled preslika zapisnika ročišta, ili transkribcije, moram ovdje prvo opisati prvenstveno zadnje minute ročišta, jer one su dovele do ovakvog zapisnika koji ne ogledava sasvim izpravno moje izkaze.

Ne, nije toliko loš, ali ima ozbiljnih nepodpunosti pa i netočnosti.

Ročištu smo nazočili sudkinja, zapisničarka i ja, nitko više.

Kad je dovršila tipkati zapisnik, zapisničarka je došla k meni i rekla mi da ga podpišem, a kad sam ga htio prvo pročitati, rekla je da mogu poslie čitati ali nek prvo podpišem, na što sam ja odgovorio da ne ću podpisati prije nego pročitam.

To mi je s ponešto nelagode i uztezanja dopušteno.

Nisam to mogao učiniti u najboljem miru, nažalost nisam toliko inteligentan i brzog uma da svu složenost činjenica navedenih u zapisniku brzim čitanjem razumijem.

Nisam podpuno siguran da je zapisnik u svemu vjeran diktatu, dopuštam da možda u podpunosti jest, ali ja to nisam mogao umom obuhvatiti da ja znadem da jest.

Obćenje je na ročištu bilo većim dielom otežano, koplja su se, dopustite da se slikovito izrazim, dosta lomila i s moje strane i sa strane sudkinje. Nešto od određenog sukoba mišljenja, ili stavova, čega li, je vidljivo i iz samog zapisnika.

Nije bilo lako, i nije mi uspjelo, za sve što je trebalo, tražiti i dobiti izpravljeni tekst, dok je sudkinja diktirala u zapisnik, prerađujući/preoblikujući moje izkaze na način koji me je često čudio, pa i na trenutke zapanjio, a u nekoj mjeri nažalost i sbunio.

Nije mi sasvim jasno zašto su sudkinju i zapisničarku toliko čudila moja insistiranja na nekim bitnim mjestima ovog slučaja i moje obrane, te zašto su dosta često gubile strpljenje. Govorim o obje, jer je i zapisničarka pokazivala nestrpljenje i tražila od mene, primjerice na kraju ročišta, da prvo podpišem, pa onda čitam, kako sam već opisao.

Tako da mi je bilo omogućeno samo brzinski pročitati zapisnik, te mi je bila dopuštena samo jedna primjedba, koja je rezultirala manjim izpravcima, a ni ti izpravci, kako su uvedeni u podpisani zapisnik, nisu podpuno izpravni, oni nisu u podpunosti u skladu s izkazom koji sam ja usmeno dao mojim riečima i odgovorima.

Dakle nakon mog prvog, dopuštenog samo letimičnog, čitanja zapisnika, uneseni su mali izpravci, a predhodna inačica je od mene njima predana da se uništi.

Na novu inačicu sam još imao primjedbi, ali me je sudkinja stavila u težak položaj rekavši da će, od prilike, po smislu, zvati policiju, ili da ja nju ne smiem dovoditi u poziciju da mora zvati policiju, tako nešto.

Absolutno se sjećam da je rieč "policija" izašla iz njenih usta u sličnom kontekstu.

Bijući tome tako, nisam više ni imao vrjemena nego jako brzo se odlučiti, jer mi je izgledalo da je njihovo strpljenje bilo na izmaku, nije mi sasvim jasno iz kojih razloga.

Pa sam podpisao zapisnik.

Obratite pozornost da sam dao podpis pod "izjavljuje da je slušao glasan diktat zapisnika i da na njega nema primjedbi" (piše sasvim na kraju), a imao sam ih.

Moja procjena je da se radilo o možda 10 ili 15 minuta, težko više od ukupno 20 minuta previše, u njihovim očima, za njihove gabarite. Ne manje od 10, ne više od 20 minuta više nego što su valjda očekivale da će ročište najdulje potrajati. Puno, da. Ali moj um nije brži nego što jest. Počeli smo naime vjerujem i par minuta prije zakazanih 10:45. A tamo je stanka, "pauza", od 11:00 do 11:30. Ta im je stanka počela, mislim, tek oko 11:20, radi mene. 10 do 20 minuta kasnije nego što su očekivale, a nadale su se valjda još bržem ročištu... Ta im je stanka, da točnije velim, mogla početi možda tek oko 11:20, a ne kako piše u 11:12, ali ja sam toliko bio izcrpljen kad je ročište završilo da sam zacielo malo i izgubio osjećaj za vrieme i ne mogu to tvrditi.

A ja sam izpravke, svaki, ili barem većinu, htio iz objektivno opravdanih, vjerujem, razloga, koji bi pred Bogom stajali kao takvi.

I samo još ovo: nije, ne može još čtiocu sve biti jasno, ima puno toga što još trebam objasniti, ima taj sudski spis koji sam konačno, nepodpun, imao, i to uz nova polomljena koplja, prilike pregledati i slikati.

Još ću pisati i "post"-ati, pa će postati sve jasnije.

A sad konačno čtioca upućujem na pregled preslika zapisnika ročišta (otvorit će se u ovom istom prozoru, ne zaboravite da se možete vratiti i ovdje (No. 6) izpod čitati isto u transkribciji):

Stranica :  1   2   3


Posl. broj: 66. Pp-4395/2022

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Zagreb, Turinina 3

ZAPISNIK

sastavljen 23. prosinca 2022. pred Općinskim sudom u Novom Zagrebu u žurnom postupku

Nazočni od suda:
Sutkinja: Bojana Atanasov
Zapisničarka: Lidija Grdunac

Tužitelj: PU zagrebačka, II. postaja prometne policije Zagreb
Okrivljeni: Miroslav Rovis
Prekršaj: članak 112. stavak 1. i 3. i članak 45. stavak 1. i 4. u vezi s člankom 293. stavkom 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Započeto u 10:45 sati.

Utvrđuje se da su pristupili: okrivljeni Miroslav Rovis

Utvrđuje se istovjetnost okrivljenika, koji o sebi daje slijedeće podatke:

Okrivljeni MIROSLAV ROVIS, sin Mihovila i Kristine, rođen 28.11.1957. u Puli. državljanin RH, OIB 36664062702, VSS, dipl. ing. naftnog rudarstva, umirovljenik, udova, bez djece, sa mirovinom u iznosu od 3.250,00 kuna, prekršajno neosuđivan, s prebivalištem u Zagrebu, Vankina 4.

Okrivljenika se na temelju čl. 171. st. 1. Prekršajnog zakona, poučava da je dužan odazivati se sudskim pozivima i odmah priopćiti svaku promjenu adrese ili namjeru da promijeni boravište, a upozorava se na posljedice ako prema tome ne postupi (čl. 129. st. 1. i čl. 145. st. 5. Prekršajnog zakona).

Okrivljenik, pozvan da se izjasni o podnesenom prigovoru izjavljuje:

Ostajem kod svojeg prigovora.

Sutkinja donosi

      r j e š e nj e

I  Na temelju čl. 244. st. 1. Prekršajnog zakona stavlja se izvan snage obavezni prekršajni nalog PU zagrebačke, II postaje prometne policije Zagreb Klasa: 211-07/22-4/65833 od 5. listopada 2022.

II  Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena.

Okrivljenika se poučava da se može očitovati o svim činjenicam i dokazima koji ga terete te iznijeti sve činjenice i dokaze koji mu idu u korist (čl. 85 st.2. Prekršajnog zakona).

1


Okrivljenika se upozorava da nije dužan iznijeti svoju obranu niti odgovarati na pitanja (čl.171.st.2.Prekršajnog zakona) i da može imati branitelja tijekom cijelog prekršajnog postupka (čl.172.st.1. Prekršajnog zakona).

Okrivljenik nakon što je upozoren o pravu branitelja izjavljuje: Branit ću se sam.

Prelazi se na ispitivanje okrivljenika, koji iskazuje:

Predmetne zgode upravljajući biciklom kretao sam se južnim nogostupom kolnika Antallove ulice u smjeru istoka brzinom od oko 25 km na sat, dolaskom pred raskrižje s zapadnim kolnikom Avenije V. Holjevca ja sam, upravljajući biciklom s nogostupa preko sniženja nogostupa prešao na kolnik, ušao sam u raskrižje s namjerom da nastavim vožnju ravno u smjeru istoka prema Ulici D. T. Gavrana. Tada je na semaforu za kretanje u smjeru istoka bilo upaljeno zeleno svjetlo, pa sam ja bez usporavanja ušao u raskrižje. Prije ulaska u raskrižje nisam provjeravao kreću li se vozila kolnikom Antallove ulice. Kad sam ušao za 2 do 3 metra u raskrižje s moje lijeve strane je naišao osobni automobil kojim je upravljao Vlado Rašić, kretao se u istom smjeru kao i ja, kolnikom Antallove ulice u smjeru istoka, mislim da se kretao trakom za skretanje desno, ali ja njegovo vozilo nisam vidio sve dok me nije udario. To vozilo me pretjecalo, prošavši s moje lijeve strane i ispred mene i ja sam tada lijevom rukom, odnosno laktom i prednjim kotačem bicikla naletio na desnu bočnu stranu tog osobnog vozila, nisam siguran jesam li udario prednju ili stražnju stranu tog vozila. Od naleta sam odbačen za oko 5 do 6 metara i zatim sam pao na kolnik i to tako da sam ramenom udario u tlo i tom prilikom sam zadobio tešku tjelesnu ozljedu. Također je i bicikl pao na kolnik.

Želim istaknuti primjedbu na činjenični opis prometne nesreće u obaveznom prekršajnom nalogu i smatram da je pogrešno navedeno da sam ja naletio na osobno vozilo jer je to osobno vozilo mene udarilo.

Predlažem da se kao svjedok ispita policijski službenik koji je obavljao očevid na okolnost je li utvrdio identitet svjedoka očevica prometne nesreće, naime na mjestu nesreće bilo je tridesetak ljudi ali ja ne znam podatke, ne znam ime niti jednog od ljudi koji su se zatekli na mjestu nesreće. Osim toga tvrdim da je policijski službenik Ante Mrkonjić utvrdio identitet svjedoka očevica nesreće i da tog svjedoka treba pozvati da da izjavu.

Okrivljenik u spis predaje 4 fotografije raskrižja na kojem je došlo do prometne nesreće.

Okrivljenik želi predati u spis prijepis razgovora kojeg je snimio svojim mobitelom ne znajući da je isti uključen s policijskim službenikom Antom Mrkonjićem u vezi s prometnom nesrećom, a sud odbija primiti u spis takav podnesak jer je taj dokaz očito nezakonit.

Sud čita zapisnik o očevidu, izvješće II. postaje prometne policije Zagreb od 19. listopada 2020. Klasa: 211-04/20-P/26201, bolničku prijavu KBC-a Sestre milosrdnice na ime Miroslav Rovis, razgleda skicu i fotografije mjesta nesreće.

Čita se potvrda Odjela za prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa o osuđivanosti okrivljenika.

Završeno u 11.12 sati.

Nakon što je počitao zapisnik okrivljenik izjavljuje: Imam primjedbu na zapisnik u smislu da nisam precizno opisao tijek događaja te sada izjavljujem da prije uključivanja na kolnik nisam vidio nikoga ispred sebe, ni neposredno s moje lijeve ni s desne strane, odnosno dodajem nikoga nije bilo u mojoj blizini.

2


Okrivljenik, upozoren u smislu odredbe članka 120. stavka 1. Prekršajnog zakona, da ima pravo pročitati zapisnik ili zahtijevati da mu se zapisnik pročita, izjavljuje da je slušao glasan diktat zapisnika i da na njega nema primjedbi.

Sutkinja _________________ Okrivljenik ______________________

Zaprisničarka ______________________

3