(No. 0)  No. 1  No. 2  No. 3  No. 3a  No. 4  No. 5  No. 6  No. 7  No. 8  No. 9 

Pp-4395-22  Ozljeda

Sudili bi Me bez Uvida u Vlastiti Spis

7. ožujka 2023.g.

"Nemate pravo preuzeti" dokumente:

  • Pp-4395/2022-5 Odluka - Rješenje izdvajanje (nezakoniti dokaz)
  • Pp-4395/2022-8 Naredba za prometno vještačenje
Jasna Omejac, ranije predsjednica Ustavnog Suda, u jednoj emisiji je govorila kako naši sudovi krše ljudska prava. Ovdje se krši moje pravo na obranu, jer se ne mogu pripraviti za to ročište bez tih dokumenata.